Järvenpään seurakunnassa puoluepoliittisesti sitoutumattomat

Ehdokkaat

Ehdokkaat kertovat seuraavista asioista:
- Kokemukseni seurakunnan hallinnossa
- Mikä sai lähtemään ehdokkaaksi?
- Kolme minulle tärkeää teemaa, joita edistän erityisesti, jos tulen valituksi

Henry Berg
Prakash Dhakal
Hanna Graeffe
Unna Harjula
Kalle-Pekka Hietala
Anni Hyvärinen
Sirpa Jalokinos
Arvi Kekäläinen
Sanna Kerminen
Mika Korpela
Sirpa Laakso-Varis
Pekka Launonen
Marja Noso
Juha Nuutinen
Kaija Oksanen
Jukka Peltola
Anni Porkka
Jouko Porkka
Katri Rantanen
Riitta Soinola
Satu Tuominen
Sari Turunen
Pinja Wallius


Äänestysnumero 65

Jouko Porkka


Minä olen:
pappi, joka palveli Järvenpään seurakunnassa 1990-luvun. tämän jälkeen olen ollut Diakonia-ammattorkokeakoulussa eri tehtävissä, mm. kouluttajana ja tutkijana. Väitöskirjani kirkon isostoiminnasta valmistuu tänä vuonna. Olen tehnyt tutkimusta diakoniatyöstä ja kirkon nuorisotyöstä - erityisen tärkeäksi koen nuorisodiakonian eli erityisnuorisotyön. Sielunhoito, monimuotoinen jumalanpalveluselämä ja musiikki sekä hengellinen ohjaus ovat minulle myös tärkeitä seurakunnan työssä. Olen niitä kouluttautunut ja kouluttanut - ne ovat myös itselleni hengellisesti ja henkisesti tärkeitä.


Kokemukseni seurakunnan hallinnossa:
Olen toimunut viimeiset kaksi valtuustokautta (vuodet 2011-2018) Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajana ja valtuustokauden 2007-2010 kirkkoneuvoston jäsenenä. Kirkon hallinto ja johtajuus ovat myös aiheita, joita olen sekä opiskellut että kouluttanut työssäni Diakonia-ammatitkorkeakoulussa. Olen lisäksi toiminut esimiestehtävissä omassa työssäni läses koko työurani, joten seurakunnan hallinnossa olen pyrkinyt soveltamaan sitä, mitä olen oppinut. Seurakunnan hallinto on ensi sijassa yhteisteytötä, ei siis vallan käyttöä. Kaikessa päätöksenteossa tulee tavoitella Jumalan tahtoa ja seurakunnan sekä seurakuntalaisten etua.
Jotta tähän tavoitteeseen päästään, tulee työntekijöiden, päättäjien ja seurakunnassa vapaaethoisena toimivien olla mahdollisimman paljon avoimessa vuorovaikutuksessa.


Mikä sai lähtemään ehdokkaaksi?
Järvenpään seurakunta on kotiseurakuntani ja minulle rakas ja tärkeä yhteisö. Olen ollut seurakunnan jäsen jo 27 vuotta ja sinä aikana oppinut tuntemaan seurakuntalaisia ja seurakuntaa ja nähnyt sen toimivan monimuotoisesti evankeliumin arvojen ja sisällön mukaisesti. Toiminnassa on kuitenkin kehitettävää, johon tulevana valtuustokautena näyttäisi olevan mahdollista paneutua ja käyttää aikaa. Mikäli seurakuntalaisten luottamus edelleen on riittävää ja ylhäältä annetaan terveyttä, haluan käyttää kaiken osaamiseni ja runsaasti aikaa niihin tavoitteisiin, joihin seurakuntamme on ollut suuntautumassa. Seurakunnalle on tulevaisuudessa yhä suurempi tarve Järvenpäässä.

Kolme minulle tärkeää teemaa, joita edistän erityisesti, jos tulen valituksi:
1. Läheisiä kohtaamisen paikkoja paikkakuntalaisille: Perustelu: Seurakunnan pitää yhä uudelleen löytää tavat, joilla se viestii Jumalan rakkaudesta jokaiselle paikkakuntalaiselle. Käytännössä tämä merkitsee Järvenpäässä seurakunnan strategian mukaista toimintaa, jossa evankeliumin sisältöä pidetään selkeästi esillä ja täällä asuville luodaan paikkakunnan järjestöjen ja kaupungin kanssa yhteisöjä, joissa jokaiselle on tilaa ja jokainen voi tuoda osaamisensa seurakunnan ja koko paikkakunnan rakennukseksi. Erityisesti nuorten paihoinvointiin on puututtava ja tarvittaessa palkattava nuorisodiakoniaan lisätyöntekijäresurssia.
2. Järvnepään seurakunta on osa maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa:
Perustelu: Seurakunta ei Uuden testamentin mukaan ole koskaan vain paikallinen, vaan se on osa maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa. Tästä syystä myös Järvenpään seurakunnan on kannettava vastuuta ja suunnattava jäsentensä huomio omien seurakunnan rajojen yli: tehtävämme on esirukouksin ja myös aineellisesti tukea katastrofialueiden kärsiviä (diakonia) ja lähetystyön kautta tuotava myös evankeliumin valo sitä etsiville ja kaipaaville kaikkialla.
3. Seurakunta on yhteisö, mutta se on myös työpaikka - tästä syystä hallinnon on turvattava omien työntekijöiden työn ilo ja työhyvinvointi.
Perustelut: Seurakunnan hallinnon tehtävä on tukea jokaista työntekijää niin, että hän kokee työnila ja voi tuoda oman osaamisensa parhaalla mahdollisella tavalla seurakunnan ja Jumalan valtakunnan hyväksi. Tämä edellyttää nykyistä lähemmät ja suoremmat yhteydet työntekijöiden ja päättäjien välillä.


Lisätietoja:
Päivitän tämän pian...Jäikö jokin askarruttamaan?
Lähetä minulle postia osoitteeseen Jouko.Porkka@sitoutumattomat.fi

Jouko Porkka

Äänestysnumero 65Ehdokkaat:

Henry Berg
Prakash Dhakal
Hanna Graeffe
Unna Harjula
Kalle-Pekka Hietala
Anni Hyvärinen
Sirpa Jalokinos
Arvi Kekäläinen
Sanna Kerminen
Mika Korpela
Sirpa Laakso-Varis
Pekka Launonen
Marja Noso
Juha Nuutinen
Kaija Oksanen
Jukka Peltola
Anni Porkka
Jouko Porkka
Katri Rantanen
Riitta Soinola
Satu Tuominen
Sari Turunen
Pinja Wallius
Ajankohtaista:

Suurkiitos kaikille meitä äänestäneille. Otamme tuloksen kiitolllisella ja nöyrällä miellellä vastaan ja pyrimme olemaan saamamme luottamuksen arvoisia!