Järvenpään seurakunnassa puoluepoliittisesti sitoutumattomat

Ehdokkaat

Ehdokkaat kertovat seuraavista asioista:
- Kokemukseni seurakunnan hallinnossa
- Mikä sai lähtemään ehdokkaaksi?
- Kolme minulle tärkeää teemaa, joita edistän erityisesti, jos tulen valituksi

Henry Berg
Prakash Dhakal
Hanna Graeffe
Unna Harjula
Kalle-Pekka Hietala
Anni Hyvärinen
Sirpa Jalokinos
Arvi Kekäläinen
Sanna Kerminen
Mika Korpela
Sirpa Laakso-Varis
Pekka Launonen
Marja Noso
Juha Nuutinen
Kaija Oksanen
Jukka Peltola
Anni Porkka
Jouko Porkka
Katri Rantanen
Riitta Soinola
Satu Tuominen
Sari Turunen
Pinja Wallius


Äänestysnumero 59

Pekka Launonen


Minä olen:
Olen 66-vuotias eläkeläinen ja asun eteläisessä Järvenpäässä Teriojalla. Koulutukseltani olen teologian tohtori. Olen myös pappi. Suurimman osan työvuosistani olin opettajana Seurakuntaopistolla ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Työn painopiste oli kirkon nuorisotyönohjaajien, varhaiskasvatuksen ohjaajien ja diakonien koulutuksessa. Järvenpääläinen minusta tuli jo 3-vuotiaana, kävin kouluni täällä, mutta sitten olin 14 vuotta muualla opiskelun ja työn takia. Vuonna 1985 muutin takaisin ja täällä olen pysynyt.


Kokemukseni seurakunnan hallinnossa:
Olen ollut Järvenpään seurakunnan luottamushenkilö vuosina 2003-2010 ja 2015-2018 eli kohta kahdentoista vuoden ajan - kirkkovaltuustossa, kirkkoneuvostossa, kasvatusjohtokunnassa ja diakoniajohtokunnassa.

Seurakunnan hallintoon ja työn kehittämiseen liittyviä asioita käsittelin monipuolisesti myös opettajan työssäni eri vuosikymmenien varrella.


Mikä sai lähtemään ehdokkaaksi?
Tunnen Järvenpään seurakunnan itselleni läheiseksi - jo lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien. Seurakunnan 50-vuotias betonikirkko, joka mielestäni on kaunis, on vihkikirkkoni ja siihen liittyy paljon muistoja. Suhde seurakuntaan on vaihdellut eri elämänvaiheissa, mutta edelleen haluan olla antamassa oman panokseni seurakunnan kehittämisessä. Uskon, että kokemuksellani ja osaamisellani minulla on annettavaa tässä työssä.

Myös Järvenpään seurakunta on muutoksessa ja monien haasteiden edessä. Toisaalta kaupunki on voimakkaassa kasvussa ja myös seurakunta saa uusia jäseniä. Toisaalta koko kirkko on tilanteessa, jossa ihmiset myös jättävät seurakunnan jäsenyyden. Ajattelen, että tällainen murros on erittäin haastava, mutta myös kiinnostava lähtökohta seurakunnan työlle. Haluan olla siinä mukana omalta osaltani luottamushenkilönä.


Kolme minulle tärkeää teemaa, joita edistän erityisesti, jos tulen valituksi:
1. Lapset ja nuoret. Seurakunnan kasvatustyö on monipuolista ja laadukasta. Tämä pitää turvata jatkossakin. Mutta lapset ja nuoret eivät ole vain kasvatuksen kohteita, vaan heille pitää tarjota mahdollisuus täysipainoiseen osallisuuteen, ihmisarvoon ja yksilölliseen kasvuun.

2. Diakonia ja sielunhoito. Seurakunnalla on niin ikään pitkät perinteet ja paljon osaamista syrjäytyneiden, vähäosaisten, yksinäisten, pakolaisten, kärsivien ja muiden apua tarvitsevien kohtaamisessa. Nämä tarpeet eivät ole vähenemässä, vaan ne ovat koko ajan keskellämme ja muuttavat muotoaan. Tätä seurakunnan olemukseen kuuluvaa asiaa haluan edelleen vahvistaa.

3. Monimuotoinen hengellisyys. Uskon asiat ovat seurakunnan ydinosaamista. Niihin liittyvä ihmisten kokoaminen, kohtaaminen ja palveleminen on aina seurakunnan toiminnan ytimessä. Näissä asioissa ihmisten tarpeet, kokemukset ja toiveet ovat myös erilaisia. Siksi seurakunnan tulee ylläpitää ja kehittää monimuotoisia hengellisen elämän muotoja, että kaikki tulisivat kohdatuiksi.


Lisätietoja:
Minulle voi laittaa viestiä - kysymyksiä, kommentteja ja ajatuksia - alla näkyvän sähköpostiosoitteen kautta. Vastailen ja keskustelen mielelläni. :)Jäikö jokin askarruttamaan?
Lähetä minulle postia osoitteeseen Pekka.Launonen@sitoutumattomat.fi

Pekka Launonen

Äänestysnumero 59Ehdokkaat:

Henry Berg
Prakash Dhakal
Hanna Graeffe
Unna Harjula
Kalle-Pekka Hietala
Anni Hyvärinen
Sirpa Jalokinos
Arvi Kekäläinen
Sanna Kerminen
Mika Korpela
Sirpa Laakso-Varis
Pekka Launonen
Marja Noso
Juha Nuutinen
Kaija Oksanen
Jukka Peltola
Anni Porkka
Jouko Porkka
Katri Rantanen
Riitta Soinola
Satu Tuominen
Sari Turunen
Pinja Wallius
Ajankohtaista:

Suurkiitos kaikille meitä äänestäneille. Otamme tuloksen kiitolllisella ja nöyrällä miellellä vastaan ja pyrimme olemaan saamamme luottamuksen arvoisia!